Utvikling & teknologi

Digital pasientoppfølging

For Aleris utviklet Zeppelin Norges første digitale pasientinformasjon- og oppfølgingssystem.

Forbedre pasientreisen

Aleris er et av Skandinavias største private helse- og omsorgsforetak. Da de kom til oss hadde de allerede høy pasienttilfredshet, men de ønsket å bli enda bedre.

Gjennom våre analyser fant vi at god informasjon, trygghet og oppfølging i etterkant er noe av det som er viktigst for pasientene.

Norges første digitale pasientoppfølgingssystem

Med Mitt Aleris får pasientene individuelt tilpasset informasjon om operasjonen, hva de kan forvente i tiden før og etter inngrepet, samt mulighet for kommunikasjon med medisinsk personell slik at pasientene får en så rask og behagelig rehabilitering som mulig.

  • Informasjon om din kirurg
  • Hva du bør gjøre i forkant av operasjon
  • Oppmøtetid og generell informasjon
  • Forventet utvikling etter operasjonen
  • Treningsopplegg i rehabiliteringsfasen
  • Relevante nyheter og artikler