Prosjekter

Arctic Securities

Zeppelin samler alle Arctics tjenester i en app - Arctic Circle

Arctic er en internasjonal leverandør av finansielle tjenester og en av Nordens ledende. De opererer og leverer i dag tjenester innenfor aksje, fond og valutahandel, kapital, børsnoteringer, oppkjøp og salg av selskaper, forsikringer, investorarrangementer.

Arctics tjenester har til nå vært isolerte og svært manuelle med lite fokus på det digitale. Derfor bygde vi mobilappen Arctic Circle – en plattform som innhenter data fra Arctics baksystemer for å levere en enkel, intuitiv og samlet opplevelse for alle Arctics kunder.

I prosjektet utviklet Zeppelin konsept, prototype, fornyet merkevare, et fleksibelt designsystem og selve appen. I tillegg leverte vi brukertesting og prosjektledelse.

Vil du vite mer om reisen? Ta kontakt med oss her.