Digital markedsføring

Helhetlig kommunikasjon for Distriktsenergi

Digital satsing skaper mer oppmerksomhet rundt verdiskaping i distriktene.

Når sentralisering står høyt på den politiske dagsorden stilles de lokale kraftselskapene stadig overfor nye utfordringer. Derfor er det viktig for Distriktsenergi å styrke kommunikasjonen de har med bransje, politikere og kunder.

Zeppelin startet med å designe en ny og brukervennlig nettside for Distriktsenergi. Senere utarbeidet vi en redaksjonell strategi for organisasjonens digitale flater. Hver uke produserer vi innhold for disse kanalene, samtidig som vi jobber løpende med digital markedsføring og PR.

Ved å kombinere helhetlig kommunikasjon, innholdsproduksjon og medierådgivning har vi økt oppmerksomheten rundt Distriktsenergis verdiskapning – både lokalt og nasjonalt.

Leveranse:

  • Strategisk rådgivning
  • PR og markedsføring på sosiale medier
  • Innholdsproduksjon til webside og andre digitale flater
  • Ny nettside
  • Design og UX
  • Desking og publisering av saker skrevet av Defo
  • Redaksjonell drift av Distriktsenergi.no.
  • Drift av Defo-TV
  • Ukentlige nyhetsbrev