Forsikring

Forsikrings­systemet NJORD

Maritim krigsforsikring

En av våre kunder er en stor aktør innenfor maritim krigsforsikring. De forsikrer norske skip og bore­rigger for risiko på alle verdenshavene. De utfører også beredskaps­oppgaver for skipsfarten.

Selskapet ønsket å gjøre forsikringskjøpene så enkelt og intuitivt som mulig, med et høyt krav om sikkerhet.

Moderne, intuitiv og sikker

Resultatet ble NJORD, et forretnings­kritisk-system der rederier og meglere enkelt kan forsikre fartøyer som går inn i betingede områder via internett. NJORD leverer i tillegg kritisk informasjon til kundene, som igjen bidrar til å redusere skader.

Løsningen er basert på moderne og velprøvd teknologi, samtidig som den fungerer i eldre nett­lesere og operativ­systemer. NJORD gir rask og enkel tilgang til selskapets tjenester, samtidig som den forenkler og effektiviserer selskapets sine egne ­prosesser og rutiner. Vi utarbeidet også en helt ny grafisk profil og vår utviklingsavdeling har ansvar for forvaltning og drift av NJORD.

Leveranse

  • Analyse
  • Konsept
  • Informasjonsarkitektur
  • Interaksjonsdesign
  • Grafiskdesign
  • Integrasjoner
  • Systemutvikling
  • Front-end utvikling
  • Drift og support