Ukategorisert

Mitt Aleris

Norges første digitale pasient­informasjons- og oppfølgings­system

Hvordan gi pålitelig og god pasient­informasjon før, under og etter operasjonen?

Aleris er Norges og Skandinavias største private kirurgiske kjede, og har en høy kundetilfredshet. Aleris ønsket å digitalisere informasjonen og dialogen med pasientene, slik at de kommer bedre forberedt til operasjon og får en bedre og raskere rehabilitering. Svaret var å utvikle Mitt Aleris.

Analyse

Hvordan overgå pasientenes forventinger

Å være pasient er ofte forbundet med usikkerhet, og mange har spørsmål de ønsker svar på. Ambisjonen var at pasientene skulle få radikalt bedre informasjon før, under og etter operasjonen. Sammen med Aleris gikk vi gjennom hele pasientreisen fra konsultasjon, forberedelsene til operasjon, selve operasjonen, oppvåkningen og rehabiliteringen etter operasjonen. Vi samlet inn og analyserte data fra brukerundersøkelser, fokusgrupper, riksdekkende spørreundersøkelser og Aleris egne pasienttilfredshetsundersøkelser.

Konsept

Dekke pasientenes informasjonsbehov

Aleris har svært høy kundetilfredshet. Men de ville gjøre mer. Konkurransen i helsemarkedet er hard. Privatbetalende pasienter, helseforsikringsselskapene og helseforetakene har en rekke klinikker og kjeder å velge mellom. Nøkkelen for å vinne i konkurransen er å bli bedre på å tilfredsstille pasientenes store informasjonsbehov for medisinsk og behandlingsrelatert informasjonen gjennom hele pasientreisen.
I et tett samarbeide med ledelse og fagpersoner på Aleris utviklet vi et fleksibelt konsept som var enkelt for pasientene å bruke og samtidig lett å administrere og videreutvikle.

Interaksjons- og grafisk design

Brukerinteraksjon som forbedrer pasientopplevelsen

Vi bygget løsningen rundt pasientenes informasjonsbehov gjennom hele pasientreisen; fra konsultasjon og forberedelsene og operasjonen til oppvåkningen og rehabiliteringen etter operasjonen. Vi etablerte en brukerinteraksjon som forbedret pasientopplevelsen og gjorde det enkelt å finne informasjon. Gjennom et godt samarbeid med Aleris, landet vi på et engasjerende moderne grafisk design. Løsningen er selvsagt mobiltilpasset.

Utvikling

Løsningen er bygd i et fleksibelt open source-rammeverk. Rammeverket åpner opp for betydelig ekspansjon og skalering. Løsningen gir mulighet for pasientene å kommunisere via chat med Aleris helsepersonell. Dette setter høye krav til data¬sikkerhet.

Resultat

Norges første digitale pasientinformasjons- og oppfølgingssystem

På Mitt Aleris finner pasientene individuelt tilpasset informasjon om sin operasjon, hva de kan forvente i tiden før og etter inngrepet, samt gode råd fra Aleris sine spesialister slik at pasientene får en så rask og behagelig rehabilitering som mulig. Mitt Aleris gir blant annet pasientene informasjon om:

– Inngrepet og viktige forberedelser før inngrepet slik at pasientene er bedre forberedt når de kommer til operasjonen
– Informasjon om oppmøte til operasjon
– Kirurgen som skal utføre inngrepet
– Forventet utvikling rett etter operasjonen
– Videoer og visuelle forslag til opptrening under rehabilitering
– Nyhetsmagasin og artikler

Mitt Aleris sikrer god pasientbehandling og gjøre at pasientene anbefaler andre å velge Aleris.