Animasjonsfilm

Storebrand helseforsikring

Med en animasjonsfilm bidro Zeppelin til at Storebrand Helseforsikring på en enklere og mer forståelig måte får kommunisert til kundene sine hva de betaler for i forsikringen sin.

Storebrand Helseforsikring ønsket å kommunisere hva kunden betaler for i sin forsikring på en enklere og mer forståelig måte. Vi foreslo å lage en animasjonsfilm for å bygge en bro mellom kunde og bedrift. For dette prosjektet utarbeidet vi manuset og holdt i hele produksjonen.

Animasjonsbyrået Racecar bistod Zeppelin i produksjon av animasjonsfilmen.

Leveranse

  • Tekstforfatting
  • Idé og konseptutvikling
  • Prosjektledelse

Zeppelin har også utviklet Bli Frisk-appen som gir den forsikrede enkelt og selvbetjent tilgang til helse. Les mer om den her.